SAFETEK,

TILLSAMMANS LEVERAR VI.


Safetek levererar tjänster inom säkerhet, teknik & el-teknik. Allt från projektering, installation, till utförande och driftsättning.

  • INBROTT
  • PASSAGE
  • KAMERAÖVERVAKNING
  • BRAND
  • NÄTVERK
  • EL